B91F8F7C 595D-4C2D-8498-5F0068E4C45F.jpeg

Severn Sp. z o.o.

Zajmujemy się profesjonalną realizacją miękkich projektów unijnych  (EFS). W naszym portfelu mamy kilkadziesiąt projektów zrealizowanych i w trakcie realizacji. Działamy zgodnie z wytycznymi IPMA, które są nam najbliższe. 

Najważniejsza jest dla nas relacja z drugim człowiekiem: z klientem, nadzorcą realizacji projektu, kadrą projektową, uczestnikiem projektu a także interesariuszem. 


SEVERN SP. Z O.O. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA KRS: 0000526727
NIP: 7010444682
REGON: 147483912

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 5 000.00 ZŁ WPŁACONY W CAŁOŚCI

S„ĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

EMAIL: biuro@severn.com.pl
 

REALIZOWANE PROJEKTY

tytuł projektu: „Możesz więcej! szkolenie komputerowe dla mieszkańców województwa podkarpackiego”
numer projektu: RPPK.09.03.00-18-0067/20